Vi finns här när vardagen inte fungerar.

Vi är specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende I kombination med samsjuklighet.
Vår arbetsmetod är individens behov i centrum.

Viktig information Corona Pandemin!!!

2 dec 2020

Med anledning av pågående Corona Pandemi avråder vi från besök inne i våra verksamheter. Välkommen att ringa så tar vi emot dina frågor och kan tillsammans hitta möjlighet till alternativa träffar. 043-178 170

Vår Krisberedskapsplan

• Vi anpassar våra aktiviteter så att vi hinner med vardagen även om personal måste stanna hemma eller om någon blir sjuk i boendet.

• Om någon i boendet blir sjuk i Covid19 ska man kunna vårdas tryggt och säkert utan att personal eller andra boende ska bli smittade. Boende och personal ska vara trygga i att vi har arbetssätt och rutiner för att hindra smittspridning.

• Vi övervakar nyhetsläget noga och följer Folkhälsomyndighetens beslut. Vi har regelbundna uppföljningar i personal- och boendegruppen.

• Vi informerar våra boende och personal löpande om utvecklingen och påminner om vikten av god handhygien, hålla avstånd från varandra och om vi är sjuka så stannar vi hemma.

• Vi undviker folksamlingar och har anpassat aktiviteter och miljön i huset så att det blir lättare att hålla avstånd från varandra. Omsorgspersonalen använder munskydd i det omsorgsnära arbetet och vistas i våra allmänna utrymmen.

Kontakt