Vi finns här när vardagen inte fungerar.

Vi är specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende I kombination med samsjuklighet.
Vår arbetsmetod är individens behov i centrum.

Vi står beredda att hantera Corona/Covid-19.

3 dec 2020

Hela Sverige har gått in i beredskapsläge för att tillsammans möta Corona/ Covid-19. Hos oss inom Haga Göstorp Psykiatri har vi noga följt utvecklingen och förberett oss för de kommande månaderna. Vi måste alla tänka på att vidta extra försiktighet för att skydda våra sårbaraste äldre och personer med bakomliggande sjukdomar.

Med vår krisberedskapsplan sker daglig riskanalys och vi vidtar åtgärder dagligen för att följa Folkhälsomyndighetens direktiv. Samtliga omsorgspersonal har genomfört Socialstyrelsens utbildning i smittspridning och skyddsutrustning.

Tillsammans med våra boende hjälps vi åt med att ta oss igenom denna ovissa tid. Att visa hänsyn och solidaritet med varandra. Vår beredskapsstrategi finns beskriven och uppdateras på vår hemsida.

Hagagården är ett nybyggt boende med fina lägenheter i centrala Båstad. Här finns bra service i form av affärer, restauranger och kommunikationer för ett gott självständigt liv.

Havet och stranden ligger på promenadavstånd. Totalt finns 36 boendeplatser på Hagagården.

Göstorpsgården ligger i en lantlig miljö med ett tryggt avstånd från vardag och stress men ändå nära till allt med hjälp av bra kommunikationer. Här finns en utvecklad trädgårdsverksamhet i vår arbetsterapi som ger stor mening för många boende. Totalt finns 28 boendeplatser på Göstorpsgården.

Haga Högstorp Psykiatri är specialiserade inom socialpsykiatriskt vuxenboende i kombination med samsjuklighet. Vår arbetsmetod är Individens Behov I Centrum. Vi är en resurs för att få vardagen att fungera.

Kontakt