Vi finns här när vardagen inte fungerar.

Vi är specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende I kombination med samsjuklighet.
Vår arbetsmetod är individens behov i centrum.

Nyhetsbrev 20-08-25

10 December 2020

Välkommen till Haga Göstorps Psykiatri! Vår arbetsmetod är Individens Behov I Centrum. Vi är en resurs för att få vardagen att fungera.

Vi har ramavtal med kommuner från Skåne, Halland och Kronobergs län. Haga Göstorp Psykiatri är upphandlad verksamhet och ingår i urvalet för placeringar för personer med beviljade bistånd för VO Psykiatri korttidsboende. Vi vill vara det självklara alternativet för kommande boende och placerande enheter och kommuner.

Haga Göstorp Psykiatri välkomnar psykiskt funktionshindrade personer i behov av ett boende med tillgång till personal dygnet runt.

Med IBIC-metoden tillgodoser vi vårdbehovet och jobbar med att bygga upp en vardagsstruktur som är anpassad till den enskildes behov och förmåga.

Vi tar emot placeringar enligt SoL och permissioner enligt LPT, LRV och LVM enligt §27. Vi arbetar i kombination med HSL och där det finns behov av substitutionsbehandlingar.

För oss är det alltid lärande, målprioritering, gemenskap och engagemang som styr vårt arbete för den enskilde boende i stort och smått.

Hagagården är ett nybyggt boende med fina lägenheter i centrala Båstad. Här finns bra service i form av affärer, restauranger och kommunikationer för ett gott självständigt liv. Havet och stranden ligger på promenadavstånd. Totalt finns 36 boendeplatser på Hagagården.

Göstorpsgården ligger i en lantlig miljö med ett tryggt avstånd från vardag och stress men ändå nära till allt med hjälp av bra kommunikationer. Här finns en utvecklad trädgårdsverksamhet i vår arbetsterapi som ger stor mening för många boende. Totalt finns 28 boendeplatser på Göstorpsgården.

Kontakt