Vi finns här när vardagen inte fungerar.

Vi är specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende I kombination med samsjuklighet.
Vår arbetsmetod är individens behov i centrum.

”Vill verka för en fungerande vardag”

23 Februari 2021

I 45 år har socialpsykiatriska vuxenboendet, Haga Göstrop Psykiatri, arbetat för att bidra till livskvalitet och möjliggörande av en normal vardag för sina klienter som vistas i deras verksamhet. De är specialiserade inom socialpsykiatriskt vuxenboende i kombination med samsjuklighet och erbjuder både permanent och tillfälligt boende.

Läs artikeln i tidningen

Förutom att tillgodose vårdbehovet jobbar de individanpassat för att bygga upp en vardagsstruktur och de finns tillgängliga för stöd dygnet runt – med målet att insatserna ska ske så obemärkt som möjligt.
– Vi möter vuxna människor med behöv av sociala insatser som behöver få leva sina egna liv. Vi jobbar för att inverka i detta, samtala och skapa en relation där vi tillvaratar den enskildes önskemål i den mån vi kan. Trots sin problematik ska man kunna vara delaktig i sin egen vardag och det ska kännas som man bor i sin egen bostad, säger Anna Bengtsson, vd på Haga Göstorp Psykiatri.

Vid inflytt sker första samtalet med fokus på den enskildes akuta behov och aktuella livssituation. Det upprättas därefter en genomförandeplan tillsammans med uppgifter från tidigare boende, socialtjänst, sjukvård och anhöriga. Planen utformas enligt metoden Individens behov i centrum (IBIC), vilken ligger som grund i deras arbete.

Kvalitetssäkrar med digitala system

Haga Göstorp Psykiatri vill ständigt utvecklas och ligga i framkant och en del i detta är att anamma digitala hjälpmedel och system för att underlätta i verksamhetens alla led.

I arbetsvardagen hör det till att komplicerade situationer uppstår, vilket gör att det krävs strategiska sätt att hantera händelser. Genom att använda sig av nya, digitala system för övervakning och dokumentation kan de nå ut professionellt och ta fram en stödfunktion för medarbetare som arbetar längst ut i kedjan.

Med ett systematiskt och digitalt arbetssätt kan de säkerställa att alla vet vad de förväntas göra och hur för att kunna ta kvalificerade beslut, vilket säkrar kvaliteten och integriteten för de boende.

– Vi ska vilja väl, vara transparenta och samtala med de som bor här. Hur gör vi med dörrar, stängda eller låsta? Vilka insatser är rimliga att göra? Med digitala instruktioner som beskriver hur metoden ska genomföras i individens genomförandeplan kan vi i realtid se om åtgärderna görs på rätt sätt. Det kvantitativa, såsom att väcka en person på ett visst sätt, kombineras sedan med kvalitativa samtal kring hur våra insatser uppfattas. Det är så vi har byggt upp vår metod.

Två kvinnor

För att kunna ta sig an sitt uppdrag gentemot kommunerna och samtidigt värna om individen har de ett ansvar att nätverka, samverka och följa upp för att få en bra bild av vilka insatser de kan göra.

– Vi arbetar med vuxna personer och behöver både vara realistiska, samtidigt som vi vill förstärka de önskemål och drömmar som våra boende har. Så vi försöker möta dem i deras tankar och utforskar noggrant och diskuterar hur vi anser att det skulle kunna gå till.

Till stor del lyckas de genom att ha en tydlig styrning av en närvarande ledning. Något som genomsyrar hela verksamheten är dessutom att alla bryr sig om människan.

– Man må ha en funktionsnedsättning, men vi vill verka för att våra boende ska få ett bra och fungerande liv och sätta in de insatser som krävs.

Kontakt