Vi finns här när vardagen inte fungerar.

Vi är specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende I kombination med samsjuklighet.
Vår arbetsmetod är individens behov i centrum.

Hög grad av styrning Miljö och Kvalité

8 Juni 2021

Vid årets externa kvalitetsuppföljning kan vi glädjas över resultatet enligt kvalitetsstandarden – ISO 9001 och 14001 för kvalité och miljö.

"Vårt arbete med kommunikation, uppföljning av mål och verksamhetsbeslut har hög grad av styrning"

Ständig utveckling

Haga Göstorp har som mål att ständigt utvecklas, hänga med i utvecklingen och ligga i framkant. Med de senaste arbetsmetoderna som appliceras på hela verksamheten, välutbildad personal, nischade hjälpsystem och en verksamhet som fokuserar på ett bättre välmående.

– De som bor hos oss kommer att må bättre. Vi finns till för att de ska fungera både kortsiktigt och långsiktigt. För oss är det alltid lärande, målprioritering, gemenskap och engagemang som styr vårt arbete för den enskilde boende i stort och smått.

Kontakt