Vi finns här när vardagen inte fungerar.

Vi är specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende I kombination med samsjuklighet.

Om oss

Haga Göstorp Psykiatri utvecklar och driver psykiatriskt vårdboende och kan erbjuda kunskap, kvalitet och engagemang i ständig förändring. Vårt område är psykiatrisk rehabilitering, utredning, vård och behandling.

Omsorg med kvalitet och engagemang

Vårt mål är att vara duktiga i vårt bemötande och underlätta för dem som bor hos oss i att kunna vara delaktiga i sin vistelse och känna meningsfullhet i vardagen. Då tycker vi det är viktigt i att kunna ha bra kunskaper i hur psykiska funktionsnedsättningar kan yttra sig.

Vår organisation består av VD/verksamhetschef, föreståndare, enhetschefer, Legitimerad sjukvårdspersonal och vård och omsorgspersonal, kökspersonal samt stabsfunktion av administrativ personal med vaktmästare.

Vår personal är 40-talet personer har alla sin specialitet inom socialpsykiatrisk kompetens, administrativa erfarenhet och drift av lokaler och kök.

Kvinna vid hav står och ler.

Vår styrelse

Anna Bengtsson

VD/ Verksamhetschef och ägare, Ordförande

Magnus Bengtsson

Styrelseledamot

För information angående Haga Göstorp Psykiatri AB klicka här.

Socialpsykiatriskt vuxenboende

Ladda ned vår broschyr

Haga Göstorp Psykiatri välkomnar personer med psykiska funktionshinder i boende med tillgång till personal dygnet runt.

Göstorpsgården i lantlig miljö i Laholm, Halland.

Hagagården i centrala Båstad i Skåne.

Vi har boende för korttidsplacering enligt SoL och vår målgrupp är vuxna män och kvinnor med socialpsykiatrisk problematik, allvarlig psykisk sjukdom, neuropsykiatrisk diagnos och personlighetsstörning. Dessa diagnoser i samsjuklighet med beroende och fysisk funktionsnedsättning och somatisk sjukdom.

Vi tar emot personer under tvångslagstiftning som LPT, LRV och LVM §27. Vi arbetar även med HSL.

Personer står i en ring och håller om varandra.
Kontakt