Main Content

Broschyr Haga Göstorp Psykiatri framsida
Ladda gärna ner vår broschyr

Socialpsykiatriskt vuxenboende

Haga Göstorp Psykiatri välkomnar personer med psykiska funktionshinder i boende med tillgång till personal dygnet runt.

Göstorpsgården i lantlig miljö i Laholm, Halland.

Hagagården i centrala Båstad i Skåne.

Vi har boende för korttidsplacering enligt SoL och vår målgrupp är vuxna män och kvinnor
med socialpsykiatrisk problematik, allvarlig psykisk sjukdom, neuropsykiatrisk diagnos och personlighetsstörning.
Dessa diagnoser i samsjuklighet med beroende och fysisk funktionsnedsättning och somatisk sjukdom.

Vi tar emot personer under tvångslagstiftning som LPT, LRV och LVM §27. Vi arbetar även med HSL.

Individens Behov I Centrum

Vi utvecklar och driver psykiatriskt vårdboende som erbjuder kunskap, kvalitet och engagemang i ständig förändring.

Vår målgrupp är personer i behov av ett speciellt bemötande samt omvårdnad i det dagliga livet.

All verksamhet bedrivs i nybyggda välskötta lokaler i fina omgivningar och utemiljö.

Med Individens Behov i Centrum  bygger vi upp en vardagsstruktur anpassad till den enskildes förutsättningar till en aktiv vardag.