Vi finns här när vardagen inte fungerar.

Vi är specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende I kombination med samsjuklighet.
Vår arbetsmetod är individens behov i centrum.

Göstorpsgården

– Vi är med och skapar din vardag

Boendet på Göstorpsgården

Med avstånd från stress

Göstorpsgården ligger i en lantlig miljö med ett tryggt avstånd från vardag och stress men ändå nära till allt med hjälp av bra kommunikationer. Här finns en utvecklad trädgårdsverksamhet i vår arbetsterapi som ger stor mening för många boende.laborum.

Verksamheten bedrivs i trevliga nyrenoverade lokaler där den enskildes kan känna sig trygg, säker och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar med närvarande engagerad personal med god kompetens och erfarenhet för målgruppen.

Boendet på Göstorpsgården

Specialister inom samsjuklighet

Vi ser oss som specialister inom socialpsykiatriskt vuxenboende i kombination av samsjuklighet med beroende av olika substanser, substitutionsbehandling och somatiska besvär av olika grad. Vi har god erfarenhet av permissioner från tvångslagstiftning och upparbetat samarbete med regionens LARO-mottagningar.

Göstorpsgården är lantligt beläget utanför orten Veinge i södra Halland. Kommunikationer är goda och flera dagar i veckan planeras resa med husets egna bilar. Göstorpsgården har ett nära samarbete/ utbyte med vårdenheten Hagagården som ingår i Haga Göstorp Psykiatri. Vid ändrade behov finns möjlighet att göra överflyttningar mellan enheterna.

Boendet på Göstorpsgården

Lantlig belägenhet

Göstorpsgårdens lantliga utformning och läge underlättar för oss att ha egna djur som får, höns, biodling och hemmakatt. Dessa sköts tillsammans med intresserade boende. I vår arbetsterapi odlar vi tomater gurka och andra växter efter säsong. I arbetsterapin har vi verkstad vilket sker på hobbynivå.

Göstorpsgården geografiska placering en bit utanför samhällen som Laholm och Halmstad innebär att det stora intresset är att kunna ta sig till affärer och andra faciliteter. Vi har flertalet inköpsresor som alltid är fullbokade utan att någon inte kommer med. Laholm har badhus dit vi har besök efter behov. Andra fritidsaktiviteter förutom att få komma till våra lokala större inköpscenter som Hallarna i Halmstad, Mellby center i Mellbystrand är besök vid badstranden, utflykt till Ullared eller SIA – glassfabrik i Slöinge. Utflykter och fritidsaktiviteter planeras efter önskemål.

Kontakt Placeringsförfrågan